A feminizmus új arca

2014. október 16.

A hír nem kapott nagyobb nyilvánosságot sem Magyarországon, de még Nagy-Britanniában sem, hogy a Harry Potter filmek hősnőjét 2014 tavaszán az ENSZ Női Jószolgálati Nagykövetévé nevezték ki. Fél éves tapasztalairól és mintegy egyszemélyes manifesztójáról a The Daily Telegraph 2014. szeptember 23-i számában megjelent “Men hold the key to true gender equality” címmel olvashatunk.

Emma Watson úgy látja hogy a feminizmus, mely szótári definicója szerint a férfiak és nők egyenlő lehetőségeiről és jogairól alkotott képzet, mely lefedi a politikai a gazdasági és a társdalami spekturmot mára egy férfigyűlölő ideológiává vált, legalábbis a legtöbb ember számára ez csapódott le belőle.

A színésznő felidézi éelete azon állomásait, amikor valamilyen formában számára is látványossá vált a lányok és fiúk közötti különbség (különbségtétel) és azt állítja ennek hatására vált feministává. Mint feminista számára természetes, hogy munkájáért egyenlő bérezésben részesül, hogy nők is részt vesznek a politikai döntéshozatalban, hogy maga rendelkezik a testéről (és ennek alapján reproduktív jogairól). Véleménye szerint ezek alapvető emberi jogok, amelyek minden nőt megilletnek, ámbár ezeket nem minden nő élvezheti vagy gyakorolhatja egyenlő mértékben a világon, tekintettel az országok közötti társadalmi és politikai egyenlőtlenségekre.

A színésznő megemlíti azt a megdöbbentő tényt, hogy amikor Hillary Clinton 1997-ben Pekingben nagyhatású előadást tartott a nők jogairól a hallgatóságnak csak mintegy harminc százaléka volt férfi. És itt válik Emma Watson Új Feministává: nem érti, hogyan akarunk társadalmi méretű változásokat elérni, ha a társadalom másik fele (a férfiak) nem vagy csak nagyon kis számban vesznek részt a polémiában és az alkalmat megragadva felhívást intéz valamennyi férfihez, hogy együtt a nőkkel oldják meg azokat a kérdéseket, amlyek máig oly égetőek a világ sok részén.

Emma Watson gondolatai a heforshe.org oldalon (az ACTION KIT menűpont alatt) érhetők el. Magyarországról az írás megjelenéséig 340 férfi csatlakozott a mozgalomhoz.