(Magyar) nőjogi aktivisták figyelmébe

2016. június 28.

Nem tudom a Magyarországon tevékenykedő nőjogi aktivisták (feministák) valaha is elgondolkodtak-e azon, vajon miért érnek el korlátozott sikereket munkájuk során. Miért van az, hogy ha valamikor a női jogok (a nők jogai) kerülnek hangsúlyozásra, akkor hirtelen éppen a férfiak egyenjogúságára terelődik a hangsúly, mint mondjuk a nők 40 éves munkaviszonya utáni nyugdíjbavonulás esetén.

Gondolkodtak-e már azon, hogy az egész feminista megközelítés, a kérdésfelvetés más társadalmak viszonyrendszerére adott válasz, mely esetleg messze áll a magyar szokásoktól, felfogástól, gyakorlattól?

A The Daily Telegraph majdnem pontosan egy év eltéréssel publikált két cikket, mindkét cikkhez a nyomtatott kiadásban illusztrációként kép is kapcsolódik: nagyon szép, de teljesen egyforma lányok néznek reánk, két család leánygyermekei.

Az első cikk 2015. május 11-én jelent meg: “My son gets Althorp because male inheritance works, says Spencer” címmel, míg a második “I‘m delighted my daugther won’t inherit the title, says Duchess“. Két cikk, két nézőpontból, mégis ugyanaz a vélemény: jobb ha az elsőszülött fiúra, nem a nőkre száll a nemesi rang és az ezzel járó vagyon, annak kezelése, mert az nagy felelősség, sok kihívás, megterhelő egy nő számára. Mindezt egyrészről egy férfi, a néhai Lady Diana fivére valamint egy nő the Duchess of Rutland (Emma Manners) állítja. Mindketten közelről látják, gyakorlatban élik, mindezt a XXI. században – mégis jobbnak tartják az évszázadosan kialakult rendet.

A primogenitúra ellen sokan kikelnek a magas társadalmi helyzetű hölgyek közül is. Az első cikk a Telegraph Lady Kinvara Balfour-t idézi, aki szerint ez a rendszer azt üzeni, hogy a “leánygyermek egy csalódás, csak a második legjobb lehetőség az életben”. És ez az a rend, gondolkodás, ami nem magyar, és ami miatt véleményem szerint  a feminsita nézetek nem tudnak igazán gyökeret verni Magyarországon, mert kérdéseik, válaszaik, megoldási javaslataik egy másik társadalom szokásrendjén és nézetein alapulnak, azokra adnak megoldási javaslatokat.